tirsdag 29. juni 2010

AlnaelvaOslo Elveforum

1: Dagens Utløp

2: Historisk Utløp

3: Svartdalsparken

4: Smalvollen

5: Tittuten

6: Alnaparken

Svart strek indikerer Alnaelva i rør.

søndag 27. juni 2010

TittutenTittutgrenda
Elva har klart å overleve i
en trang passasje i et hardt presset
bygge- og industriområde. Langs elvekanten
er det bevart gråor-heggeskog.
Frodig vegetasjon med skogstjerneblom,
mjødurt og strutseving finner
du i skogbunnen. Aller finest er den
nordligste strekningen rett sør for der
elva kommer ut av kulverten. Etter å
ha vært kuet der nede under jorda i vel
en kilometer, formelig raser den
nedover i et bredt strykparti med velvoksne
oretrær på begge sider

http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Friluftsetaten/Internett/Dokumenter/dokument/alnanaturen.pdf

lørdag 26. juni 2010

Smalvollen

Smalvollen info.

Smalvollen er det stedet der elva roer seg før strykene ved Bryn. Oppover mot Alnabru smyger Alna seg i runde buktninger over et fredelig deltaliknenede slettelandskap. Men det skal ikke mye regn til før den svulmer opp og til tider kan hele det flate landskapet forvandles totalt. Ved snøsmelting og ekstremt mye regn kan hele dalen fylles av elva.

http://www.pluto.no/kulturspeilet/foto/tema_sider/Alna/smalvollen1.html

fredag 25. juni 2010

SvartdalsparkenSvartdalen Info.

Svartdalen – navnet kan i seg selv
bringe tanker om mystikk. Vi
snakker om urskogen kloss innpå Oslo
sentrum, en naturperle av en elvedal
som det så sent som på slutten av
1970-tallet var planlagt å fylle igjen! I
dag trenger vi ikke lenger å frykte at
noe slikt skal skje.
Innerst mot jernbanen stuper Alna
i foss gjennom et trangt gjel der fjellsidene
reiser seg steilt opp mot de høye
åsene i sør

http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Friluftsetaten/Internett/Dokumenter/dokument/alnanaturen.pdf

http://www.noa.no/data/f/1/18/31/1_2401_0/Naturkart_Svartdalen03_03.pdf

torsdag 24. juni 2010

Alnaelva Utløp


1: Dagens Utløp

2: Historisk Utløp

onsdag 23. juni 2010

Alnaelva Historiske Utløp


Alnaelva plan for gjenopning i Middelalderparkenhttp://www.osloelveforum.org/

Alna – elv i Oslo. Alnaelva, tidl. også kalt Loelva, elv i Oslo, med kilder i Lillomarka og munning i Kongshavn sør for Gamlebyen, lengde 15 km fra Alnsjøen til fjorden. Alnas naturlige utløp lå imidlertid mellom Grønlia og Sørenga i Gamlebyen, og ved utløpet ble Oslo grunnlagt omkring 1000. Alna ble 1922 lagt i tunnel mellom Kværner og utløpet, og områdene langs det opprinnelige elveløpet er hovedsakelig nyttet til jernbaneformål. Til Oslos tusenårsjubileum i 2000 ble vannspeilet ved Alnas naturlige munning gjenskapt; ved munningen ligger ruinene etter Mariakirken og Kongsgården.

Ved fossene i elva ble det tidlig reist industri, bl.a. på Kværner, Bryn og Grorud. Det har likeledes vært drevet atskillig teglverksvirksomhet ved elva; de første ble drevet ved munningen alt omkring 1300.

Navnet Alna kan komme av norrønt ǫln, 'alen', eg. 'albue', for å betegne elveløpets buktninger, eller av verbalroten al-, 'vokse'. Navnet Loelva skyldes Peder Claussøn Friis, som trodde navnet Oslo betydde Loelvas os.


http://www.snl.no/Alna/elv_i_Oslo

mandag 21. juni 2010

Alnaelva UtløpFoto av Lars Åsmund
Utløp av rør 2010

Her kommer Alnaelva ut i dag. Skjult, stille og glemt. Hvem vet hva Alna må utholde på reisen fra kværner. Sikkert er det at her nede under Ekebergskrenten og Ekebergresturangen lukter det meget mer surt og ondt en når Alna Forlater oss ved Enden av Svartdalen.